Serwis maszyn rolniczych

Nikogo nie dziwi dzisiaj powszechna dostępność warsztatów samochodowych. Kolejne powstają wprost proporcjonalnie do zwiększającej się liczby samochodów, a co za tym idzie – wyższego zapotrzebowania na usługi serwisowe. Podobna sytuacja dotyczy maszyn rolniczych. Rolnicy korzystający z nowoczesnego sprzętu z łatwością uzyskają dostęp do własnej strefy napraw.

Pamiętać przy tym trzeba, że maszyny rolnicze to więcej niż tylko pojazdy. To również skomplikowane urządzenia, których naprawa wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności i właściwych części zamiennych.

Maszyna rolnicza – samochód plus nadbudowa

Nowoczesne maszyny rolnicze można podzielić na dwie grupy. Jedna z nich to konstrukcje samojezdne – wyposażone w podwozie, silnik, koła i układ kierowniczy. Druga to wyspecjalizowane urządzenia, które wymagają zastosowania ciągnika, jeśli konieczne jest ich przemieszczenie. Układ jezdny nie zawsze jest niezbędny. Wiele maszyn pracuje stacjonarnie, a produkty do przerobu dowożone są samochodami. Do takich urządzeń zalicza się np. wialnie. Z kolei maszyny takie jak siewniki pneumatyczne i mechaniczne, brony, opryskiwacze, kosiarki czy zgrabiarki swoje zadania wykonują bezpośrednio na polu lub łące, dlatego wymagają ciągnika.

Bez względu na to, jakiego rodzaju maszyny pracują w danym gospodarstwie, kiedy zawodzą – niezbędny jest profesjonalny serwis. Prace wykonane przez specjalistów objąć muszą zarówno typowy dla samochodów układ jezdny, jak i samo urządzenie rolnicze.

Stacje serwisowe dla rolników

Usterka sieczkarni, prasy czy kombajnu oznacza zazwyczaj wizytę w wyspecjalizowanym warsztacie. Do takich zalicza się również serwis maszyn rolniczych Agromix. Jego pracownicy realizują zlecenia zarówno w lokalnym warsztacie, jak i bezpośrednio u klienta. Dlaczego? Podkreślmy, że specyfiką tej dziedziny serwisowej jest usuwanie usterek występujących w bardzo dużych, skomplikowanych konstrukcjach. To urządzenia, które z uwagi na gabaryty często trudno jest przetransportować, a ich przewóz wymaga spełnienia określonych warunków. Czasami łatwiej jest je więc naprawić w miejscu, w którym na co dzień pracują.

W ramach usług naszego serwisu wykonywane są naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, remonty okresowe i kapitalne silników, naprawa automatyki, elektryki i hydrauliki, a także naprawa klimatyzacji. Gdy zaś chodzi o części funkcyjne maszyn, w ofercie znajdują się m.in.: naprawy i regeneracja części, ostrzenie noży, test końcówek rozpylaczy w maszynach do oprysków, konserwacje i smarowanie oraz wiele innych specjalistycznych prac.