Triomix P, samozaładowczy wóz paszowy mieszający z dmuchawą słomy

Zakup samozaładowczego, mieszającego wozu paszowego firmy Trioliet z dmuchawą słomy Triomix P opłaca się przede wszystkim dla ferm krów posiadających stado od 50 do 120 krów mlecznych. Przy zastosowaniu Triomix P codzienne żywienie i ścielenie obory stają się czystymi, prostymi i możliwymi do szybkiego wykonania rutynowymi czynnościami. Całkowicie uzasadnione jest nazywanie Triomix maszyną uniwersalną, gdyż może ona pobierać, mieszać i zadawać paszę oraz ścielić ściółkę. I to wszystko przy użyciu tylko jednego ciągnika, jednego pracownika i jednej maszyny.

Liczne funkcje spełniane przez Triomix P czynią z niego unikatowy wóz paszowy. Mechanicznie napędzana dmuchawa słomy na przedniej ścianie może wdmuchiwać słomę do obory na głębokość do 25 m. Również wykorzystanie czworokątnych lub okrągłych bel siana albo słomy nie stanowi dla Triomix P żadnego problemu.

Kompaktowy i zwrotny

Dzięki swojej kompaktowej budowie, dużym oponom i dobrej widoczności z ciągnika do tyłu, maszyna jest bardzo zwrotna. Ponieważ Triomix P posiada z tyłu poprzeczny przenośnik taśmowy, nadaje się on również jak najlepiej do obór w kształcie U. Triomix P także łatwo dociera do najtrudniej dostępnych miejsc.

Gładka powierzchnia przekroju, czyste stanowisko pracy

Wozem Triomix P podjeżdża się tyłem do ściany kiszonki, przy czym klapa załadunkowa wsuwa się pod pryzmę kiszonki. Wygięte widły są wyposażone w aktywne noże tnące, które sprężyście odcinają kiszonkę. Podczas wycinania i załadunku blok kiszonki jest zawsze całkowicie opasany, dzięki czemu zapobiega się rozkruszaniu albo stratom paszy. Wycięta pasza nie jest również wrażliwa na działanie wiatru. Po wycięciu i załadunku pozostaje gładka powierzchnia paszy, nienaruszona i nie ulegająca samoczynnemu nagrzewaniu oraz innym objawom psucia. Wynik cięcią jest absolutnie perfekcyjny.

Mniej kurzu podczas wdmuchiwania słomy

Zamontowana na wozie samozaładowczym dmuchawa słomy stanowi jego efektywne uzupełnienie. Dzięki ruchomej dyszy dmuchawy można wdmuchiwać materiał na głębokość do 25 m. Dmuchawa pracuje bez problemu przy transporcie słomy lub siana, pochodzących z bel czworokątnych albo okrągłych. Dmuchawa słomy może zostać wyposażona w opcję, jaką jest rozpylacz wody. Ogranicza on znacznie ilość kurzu, powstającego podczas ścielenia. Zwilżenie słomy powoduje zmniejszenie liczby unoszących się cząstek pyłu i mikroorganizmów, dzięki czemu rozdzielacz wody nie tylko zwiększa komfort, ale również higienę.

Triomix P budzi jednak zainteresowanie nie tylko dzięki swojej uniwersalności, znacznemu skróceniu czasu pracy i wyraźnie widocznemu zachowaniu struktury paszy. Jego największa zaleta polega na tym, że przyczynia się on do poprawy zdrowotności stada krów.

Triomix P zapewnia jednorodne wymieszanie paszy w ciągu najwyżej 5 minut i nadanie jej luźnej struktury. Nic dziwnego, że taka łatwostrawna pasza ma korzystny wpływ na wydajność krów. Kto nie chciałby mieć mniej pracy, mniej strat oraz zdrowe, wydajne stado bydła?

Dane techniczne

Typ Triomix P1 1200 AL
Zadawanie paszy Przenośnik poprzeczny z tyłu
Pojemność m³ 12
Długość m 5,54
Szerokość m 2,61
Wysokość m 3,10
Wysokość pobierania kiszonki maks. m 3,40
Szerokość mierzona na powierzchniach zewnętrznych kół m 2,05
Szerokość ramy wycinającej m 2,25
Wysokość zadawania paszy m 0,75
Masa własna kg 6.800
Ładowność maks. kg 4.500
Prędność obrotowa wału przegubowego 540
Moc na wale przegubowym KM (kW) 82 (60)
Liczba noży tnących na każdym ślimaku 9
Liczba noży tnących zamontowanych na każdym ślimaku 6
Ogumienie (4x) 235/75R17.5
Wymagana moc hydrauliki 25 l/min., 170 bar
Wymagane przyłącza hydrauliczne 1x sterownik ew i swobodny obieg powrotny