Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dystrybutor maszyn rolniczych Agromix – o nas

firma z lotu ptaka

Agromix to uznany na rynku dystrybutor maszyn. Firma rozpoczęła działalność prawie 30 lat temu jako małe przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą maszyn rolniczychW ciągu tych kilkudziesięciu lat na rynku polskim stała się jedną z firm wiodących w sprzedaży sprzętu najlepszych, światowych producentów. Widzimy, jak sumienna praca skutkuje stopniowym wzrostem liczby obsługiwanych klientów. Kolejne osoby, szukające dystrybutora maszyn, wybierają właśnie Agromix.

Stopniowy rozwój działalności

Kalendarium firmy:

 • 1989 – powstanie firmy
 • 1990 – rozpoczęcie współpracy z firmą AMAZONE
 • 1991 – rozpoczęcie współpracy z firmą KRONE, wiodącym producentem maszyn zielonkowych, której do dzisiaj jesteśmy wyłącznym dealerem na Polskę
 • 1992 – rozpoczęcie sprzedaży maszyn JOHN DEERE
 • 1996 – rozpoczęcie współpracy z firmą TECNOMA, na której sprzedaż maszyn mamy wyłączność w Polsce
 • 1997 – poszerzenie działalności firmy o świadczenie usług agrotechnicznych na terenie całego kraju
 • 1999 – rozpoczęcie współpracy z firmą MANITOU
 • 1999 – udział w pierwszej największej wystawie sprzętu rolniczego w Polsce AGRO SHOW, której jesteśmy współorganizatorem
 • 2004 – rozpoczęcie współpracy z firmą TRIOLIET, której jesteśmy wyłącznym dealerem na Polskę
 • 2004 – rozpoczęcie współpracy z firmą Kubota

Sprzedaż to nie wszystko

Posiadamy zespół serwisowy, który w razie awarii dotrze do każdego miejsca w kraju. Natomiast magazyn części zamiennych do maszyn rolniczych dostarcza części dostępne na miejscu w ciągu 24 godzin. Firma Agromix to zespół młodych profesjonalistów, którzy pragną zmieniać polską wieś i przyczyniać się do rozwoju rolnictwa.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 rok przez Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne AGROMIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Rojęczynie Nr 36 64-130 Rydzyna, sporządzona została i podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 27c ust.1 z zw z art. 27.bust 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 1406).

1. Wprowadzenie

Przedsiębiorstwo, prowadząc swoją działalność gospodarczą uwzględnia występujące warunki gospodarcze, gdyż to warunkuje możliwość rozwoju oraz utrzymania się na rynku.

Utrzymanie się na rynku, sprostanie wymaganiom konkurencji i klientów zależy od wyboru odpowiedniej strategii.

Ważnym elementem wpływającym na działalność przedsiębiorstwa jest obowiązujący ją system podatkowy, gdyż przyjęcie odpowiedniej strategii podatkowej wspiera strategię firmy. Przedsiębiorstwo w swojej działalności uwzględnia strategię konserwatywną, gdyż powyższe zapewnia bezpieczeństwo podatkowe. Wdrażanie strategii obejmuje przede wszystkim: szkolenia, bieżące zapoznawanie się ze zmianami w przepisach podatkowych oraz opracowanie i przestrzeganie procedur zapewniających realizację strategii podatkowej przyjętej przez przedsiębiorstwo, by spełnić wymóg ustawowy dochowania należytej staranności.

2. Informacje szczegółowe

2.1. Przedsiębiorstwo stosuje procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych oraz zapewniających ich prawidłowe wykonanie wynikających z przepisów prawa podatkowego, a w szczególności:

 • Procedura podatku od towarów i usług obejmująca weryfikację kontrahentów .Obejmuje ona uzyskanie informacji między innymi w zakresie: podatnika VAT (biała lista), Nr VAT UE w systemie VIES, KRS lub CEIDG, siedziba firmy, adres mailowy, zakres działalności, wielkość kapitału klienta przy uwzględnieniu wartości transakcji. Ponadto dotyczy kontroli terminowości składania deklaracji podatkowych i płatności podatku.
 • Procedura weryfikacji dokonanych transakcji obejmująca weryfikację : otrzymanych dokumentów, statusu kontrahenta jako podatnika, forma i termin płatności transakcji i, weryfikacja kontrahenta przed wypłatą należności, gromadzenie dokumentów potwierdzających rzeczywisty fakt dokonania operacji gospodarczych.
 • Procedura podatkowa w transakcjach na JPK -V7K . Jednolity plik kontrolny generowany jest na podstawie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, zawiera oznaczenie procedur podatkowych, do których muszą być zaliczone transakcje sprzedaży ( podatek należny) i transakcje nabycia ( podatek naliczony).
 • Dochowanie należytej staranności podczas weryfikacji swoich kontrahentów i partnerów biznesowych.
 • Inne instrukcje i wytyczne podatkowe zapewniające terminowe składanie deklaracji podatkowych i płatności zobowiązań podatkowych zgodnie z odpowiednimi regulacjami.
 • Monitorowanie zmian w regulacjach prawa podatkowego i praktyce orzeczniczej organów podatkowych i sądów poprzez zapewnienie prenumerat specjalistycznych i innych materiałów dydaktycznym w tym zakresie

2.2. Przedsiębiorstwo nie uczestniczyło w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej .Przedsiębiorstwo wypełniając swoje obowiązki podatkowe na bieżąco kontaktuje się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie z organem podatkowym.

2.3. Przedsiębiorstwo realizowało terminowo wszystkie obowiązki podatkowe na terenie Polski i nie było zobowiązane ( nie zaistniał wymóg) zgodnie z przepisami do Przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o której mowa w Art.86 &1 pky.10 ordynacji podatkowej.

2.4. Przedsiębiorstwo nie realizowało transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art.11a ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów ustalonych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

2.5. Przedsiębiorstwo nie podjęło i również nie planuje działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11 a ust.1 pkt 4 updop.

2.6. Przedsiębiorstwo nie złożyło wniosku o wydanie interpretacji ogólnej i indywidualnej czy też wiążącej informacji stawkowej (dotyczy VAT).

2.7. Przedsiębiorstwo nie występowało z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w ustawie o podatku akcyzowym(Dz. U. z 2020 poz. 722).

2.8. Przedsiębiorstwo nie dokonywało rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 j ust. 2.