Jak serwisować maszyny rolnicze po sezonie?

Odpowiednie serwisowanie, konserwacja i przechowywanie maszyn po sezonie to bardzo ważne czynniki, które mają bezpośredni wpływ na ich żywotność.

serwisowanie traktoraCzyszczenie, przegląd i naprawa usterek

Czyszczenie poprzedza konserwację, przy tym skupić się należy na tych częściach maszyn, które najbardziej brudzą się podczas robót, a więc m.in. talerze, lemiesze, zęby felgi. Po usunięciu zabrudzeń należy dokonać przeglądu technicznego maszyn, zwracając uwagę m.in. na ślady korozji.

Podczas kontroli stanu technicznego trzeba też zwrócić uwagę na wszelkiego rodzaju usterki. W większości przypadków po sezonie niezbędna jest wymiana uszkodzonych bądź zużytych części do maszyn rolniczych. Wiele prac z tego zakresu można wykonać samodzielnie. W przypadku poważniejszych problemów warto skorzystać z pomocy fachowców. Zachęcamy do tego, aby wszelkie gruntowne remonty, takie jak np. naprawa silnika czy wymiana łożysk, zaplanować właśnie na zakończenie prac sezonowych. Przed zimowym odpoczynkiem warto kompleksowo zadbać o maszyny w gospodarstwie, gdyż dzięki temu można zminimalizować koszty napraw i uniknąć niespodziewanych niespodzianek podczas eksploatacji w kolejnym sezonie.

Konserwacja maszyn rolniczych

Proces konserwacji polega przede wszystkim na dokładnym smarowaniu. Zabieg ten wykonywany jest adekwatnie do potrzeb konkretnej maszyny. Najczęściej jednak zastosowanie znajdują uniwersalne środki smarne, tj. smary plastyczne i oleje. Warto przy tym dodać, że zakres konserwacji jest inny w zależności od tego, gdzie przechowywane są maszyny (np. w garażu lub na otwartej przestrzeni) oraz przez jak sługi okres.

Ważnym etapem konserwacji jest też uzupełnienie powłok malarskich. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca, które wymagają specjalnego zabezpieczenia ze względu na wysokie ryzyko korozji.

Przechowywanie maszyn rolniczych

Maszyny rolnicze najlepiej przechowywać w garażach lub innych zamkniętych pomieszczeniach o utwardzonym podłożu. Jeśli nie ma takiej możliwości, sprawdzą się nawet wiaty, które zapewnią stosowną ochronę przed działaniem opadów atmosferycznych. Sprzęt przechowywany na otwartej przestrzeni nie powinien być przykrywany folią czy plandekami, gdyż panująca z podłoża wilgoć będzie przyspieszać korozję części.

Elementy takie jak np. paski klinowe, akumulatory, łańcuchy itp., powinny zostać zdemontowane, oczyszczone, a następnie przechowywane w pomieszczeniach chłodnych (z dala od urządzeń grzewczych), suchych i nienarażonych na działanie promieni słonecznych.