Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak uzyskać dofinansowanie do maszyn rolniczych?

akt podpisania umowyZakup nowych maszyn rolniczych pomaga znacząco podnieść efektywność i obniżyć koszty jednostkowe związane z produkcją roślinną lub hodowlą, lecz łączy się także z koniecznością bardzo dużych nakładów finansowych. Choć nowoczesny sprzęt jest niezbędny, żeby móc sprostać rosnącej konkurencji i utrzymać zyskowność gospodarstwa na zadowalającym poziomie, to konieczne przy tej okazji wydatki są na tyle wysokie, że ciężko je pokryć z bieżących zysków, tym bardziej że sytuacja na rynku płodów rolnych, hodowli żywca i produkcji mleka nie zawsze rozwija się pomyślnie. Rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwa nie tylko przez zwiększanie areału upraw czy pogłowia, ale również wzrost wydajności są zmuszeni do szukania różnych sposobów finansowania maszyn rolniczych. Konieczność ta będzie zresztą pojawiała się również przy wzroście zasiewów czy stad, ponieważ rzadko kiedy można je obsłużyć dotychczas posiadanymi urządzeniami. Na szczęście firmy oferujące sprzedaż maszyn rolniczych są przygotowane na przedstawianie różnych możliwości zdobycia środków na inwestycję, a programy unijne dają szansę na uzyskanie dofinansowania do maszyn rolniczych. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak wyglądają dostępne opcje i zobaczmy, jakie perspektywy rysują się na przyszłość.

W jaki sposób można sfinansować zakup sprzętu rolniczego?

Niezależnie od profilu gospodarstwa rolnego wszystkie uprawy towarowe czy działalność hodowlana wymaga korzystania z odpowiedniego sprzętu rolniczego dopasowanego do charakteru produkcji oraz jej wielkości. Tylko nowoczesny i wydajny sprzęt pozwala na obsłużenie całego areału w dostatecznie krótkim czasie, aby wykorzystać warunki pogodowe oraz cieszyć się satysfakcjonującymi zbiorami, a w przypadku hodowli na sprawną obsługę stada od podawania paszy po zbiór zielonek albo zagospodarowanie odpadów choćby przez budowę biogazowi. Zakup ciągnika rolniczego, kombajnu, paszowozu lub nawet agregatów uprawowych czy rozrzutników nawozu, wymaga nie tylko znalezienia sprzętu, który będzie odpowiadał wymaganiom technicznym, ale też będzie dostępny na dogodnych warunkach finansowych.

Istnieje kilka podstawowych możliwości związanych z zewnętrznymi źródłami finansowania. Bardzo rozpowszechnione jest korzystanie z leasingu, który jest dostępny zwykle zarówno w postaci leasingu operacyjnego, jak i finansowego. Leasing operacyjny oznacza, że przez cały czas obowiązywania umowy właścicielem sprzętu pozostaje firma leasingowa, która udostępniając urządzenie, pobiera za to stosowną opłatę. Wiąże się to z tym, że maszyna jest amortyzowana przez leasingodawcę, rolnik jednak – jeśli prowadzi działalność na dużą skalę i jest podatnikiem VAT – może odliczać od płaconego czynszu kwotę podatku do wysokości obowiązującej kwoty maksymalnej. Po zakończeniu umowy sprzęt może być wykupiony za kwotę skalkulowaną tak, aby odpowiadała wartości maszyny pomniejszonej o sumy zapłaconych czynszów miesięcznych. Często też w ramach rozliczenia urządzenie jest po prostu wymieniane na nowe. Przy leasingu finansowym maszyna od początku należy do rolnika, który może ją samodzielnie amortyzować, jednak opłaty nie mogą być w całości wliczane w koszty.

Inną często wykorzystywaną opcją jest tradycyjny kredyt. W tym przypadku rolnik otrzymuje całą kwotę potrzebną na zakup, która zwykle jest przekazywana od razu firmie sprzedającej urządzenie. Przez cały okres trwania umowy trzeba spłacać raty kapitałowe powiększone o odsetki oraz prowizję banku. Warto jednak pamiętać, że wiele firm oferuje kredyty na specjalnych warunkach, gdzie wkład własny jest bardzo obniżony, a prowizję pokrywa często sprzedawca lub producent danego urządzenia. Wielu wytwórców sprzętu rolniczego oferuje też sprzedaż na preferencyjnych warunkach w ramach wszelkiego rodzaju kredytów i leasingów producenckich. Trzeba mieć na uwadze fakt, że kredyty i pożyczki na zakup sprzętu rolniczego są często oferowane zarówno na zasadach komercyjnych, jak i w postaci kredytów pomostowych, które pozwalają na skorzystanie z różnych programów dofinansowania ze środków unijnych, gdzie często warunkiem uzyskania dopłaty jest wcześniejsze dokonanie zakupu oraz to by kupiony sprzęt był własnością rolnika.

Dopłaty do zakupów sprzętu rolniczego

Bardzo atrakcyjną możliwością sfinansowana zakupu sprzętu rolniczego jest skorzystanie z dopłat i dotacji unijnych. Są one zwykle wypłacane po zakupie sprzętu, mając formę refinansowania. W naszych realiach dają możliwość spłacenia znacznej części zaciągniętego na zakup maszyny kredytu. Uzyskanie dopłat często wiąże się z koniecznością spełnienia wielu warunków dodatkowych, które zależą od programu, w ramach którego są przyznawane. W grę mogą wchodzić różne kryteria – od wielkości gospodarstwa, osiąganych przychodów czy zakresu działalności po uzyskiwaną zyskowność, obszar, na którym gospodarstwo jest położone lub nawet wieku osoby, która je prowadzi.

Dopłaty są rozdysponowywane przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w ramach różnych obowiązujących w konkretnej perspektywie budżetowej programów. Do tej pory źródłem wielu dopłat był Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w którego ramach podczas kolejnych rocznych naborów przekazywano spore kwoty m.in. na „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” czy choćby „Modernizację gospodarstw rolnych”. W związku z planowaną nową perspektywą budżetową zakres możliwości precyzyjnych finansowania nie jest jeszcze dokładnie znany.

Warto jednak podkreślić, że do tej pory wszystkie firmy zajmujące się sprzedażą maszyn rolniczych elastycznie dopasowywały swoją ofertę do wymogów uzyskania dofinansowania, niezależnie od zakresu możliwych zmian należy się więc spodziewać, że podobnie będzie po ogłoszeniu nowych programów i podejmowanych w ich ramach działań. Z pewnością dopłaty do modernizacji bazy sprzętowej zostaną utrzymane, ponieważ tylko wsparcie tego rodzaju umożliwia unijnemu rolnictwu konkurowanie na światowych rynkach, a nic nie wskazuje na to by największe państwa UE miały zmienić w tym zakresie swoją politykę.