Precision Farming dla wszystkich: Amatron 3

Aktualności, Amazone 12 marca 2013

Nowy terminal ISOBUS Amatron 3 zastępuje terminal Amatron+ , który w ubiegłych latach został sprzedany w ponad 30.000 egzemplarzy. Podobnie jak poprzednik, Amatron 3 jest terminalem obejmującym całość obsługi rozsiewaczy nawozów, opryskiwaczy polowych i siewników Amazone. Nowością jest tu GPS-Switch oraz GPS-Track i funkcja GPS-Maps. Dzięki standardowi ISOBUS terminalem Amatron 3 można obsługiwać wszystkie maszyny kompatybilne z technologią ISOBUS oferowane także przez innych producentów. Terminal jest kompatybilny także że wszystkimi znajdującymi się na rynku systemami opartymi o Amatron+ i podobnie jak on, jest obsługiwany łatwo i intuicyjnie.

Obok sterowania oraz nadzoru maszyny, Amatron 3 oferuje możliwość obsługi jednym terminalem trzech kolejnych, opcjonalnych funkcji. Należy do nich automatyczne przełączanie maszyn na nawrotach oraz obsługa włączania poszczególnych sekcji szerokości, GPS-Switch dla rozsiewaczy nawozów, opryskiwaczy polowych oraz siewników. Drugą z nich jest optyczne wspomaganie jazdy równoległej GPS-Track, umożliwiające w każdym momencie optymalne wykorzystanie szerokości roboczej maszyn przed wschodami lub na użytkach zielonych i zapobiegające pokrywaniu się sąsiednich przejazdów. Trzecią funkcją jest GPS-Maps, nowe narzędzie do posługiwania się kartami aplikacji bezpośrednio na polu. Czy będzie to zwykłe przełączanie między funkcjami maszyny czy dopasowanie obsługi do własnych wymagań – Amatron 3 posiada ogromne spektrum możliwości. Mimo, że Amatron 3 oferuje wyraźnie większy zakres usług, niż Amatron+, w dalszym ciągu zachowuje prostotę obsługi z równoczesnym utrzymaniem korzystnej ceny terminala.